TVVL magazine

TVVL Magazine is het officiële orgaan van de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen, TVVL. Het is al decennialang een zeer gewaardeerd vaktijdschrift/ naslagwerk voor de installatiebranche. De volgende sectoren komen aan bod: klimaattechniek, elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitaire technieken. De oplage wordt bijna in zijn geheel op persoonlijke titel verstuurd naar eindverantwoordelijken in de sector gebouwgebonden technische installaties. Het magazine verschijnt 8 keer per jaar en heeft een unieke mix van wetenschappelijk onderbouwde artikelen, interviews, projectbeschrijvingen en columns.

Voor dit blad voer ik de hoofdredactie. Dat houdt in dat ik nauw contact heb met het bedrijfsbureau van TVVL. Ook met de redactieraad, die de wetenschappelijk onderbouwde artikelen reviewen, heb ik veelvuldig overleg.