Renovatie Totaal

In Nederland staan 7,5 miljoen bestaande woningen en enkele honderdduizenden kantoorgebouwen. Om de energie- en klimaatdoelen te halen moeten al deze gebouwen energetisch worden aangepakt. In RenovatieTotaal komen alle facetten op dit gebied aan de orde: materialen, bouwkundig, installaties, innovaties, financieel. Zeven keer per jaar en dagelijks in een binnenkort vernieuwde website www.renovatietotaal.nl verzorg ik…

Lees meer

BODE

BODE is het ledenmagazine van ODE Decentraal, de grootste belangenvereniging van duurzame energieproducenten en -consumenten in Nederland, die zowel individuele leden heeft als mensen die lid zijn van één of meer van de deelnemende regionale verenigingen en coöperaties. Het magazine is in 2013 van een nieuwe vormgeving voorzien, waarbij ik verantwoordelijk was voor een nieuwe inhoudelijke…

Lees meer

TVVL magazine

TVVL Magazine is het officiële orgaan van de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen, TVVL. Het is al decennialang een zeer gewaardeerd vaktijdschrift/ naslagwerk voor de installatiebranche. De volgende sectoren komen aan bod: klimaattechniek, elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitaire technieken. De oplage wordt bijna in zijn geheel op persoonlijke titel verstuurd naar eindverantwoordelijken in de…

Lees meer

Blauwvinger Energie

Bij Blauwvinger Energie ben ik sinds 2012 betrokken als communicatie-specialist. Blauwvinger Energie is de energie-coöperatie in Zwolle van, voor en door Zwollenaren om meer duurzame energie in de stad te ontwikkelen. De website heb ik samen met Margriet Twisterling van Twist Ontwerp & Advies ontwikkeld.

Lees meer

BOQUE

BOQUE bundelt een bijzondere verzameling van mooie projecten en verhalen over materialen en installaties. Het is bedoeld als een inspiratieboek voor iedereen die met de bouw te maken heeft, van architect tot opdrachtgever. BOQUE is een initiatief van Katja van Roosmalen, voor wie ik sinds de eerste editie in 2017 een hele serie projecten heb beschreven,…

Lees meer

Bouw Circulair

Afval is grondstof en kan dankzij innovatie upcycling opnieuw worden gebruikt. Dat is de circulaire economie. En de bouw is bij uitstek de sector waar bedrijven circulair kunnen ondernemen. Dat vraagt om veel inspiratie en vooral concrete voorbeelden. In BouwCirculair komt dat tezamen. Voor dit kwartaalblad – uitgegeven door Acquire Publishing –  voer ik samen…

Lees meer

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. De website DuurzaamGebouwd.nl brengt alle informatie over de markt, verduurzamingsopgaves, trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen samen. Sinds de oprichting in 2009 biedt het platform essentiële marktinformatie, kennis en inspiratie over de ontwikkelingen…

Lees meer

KAS

Voor Hogeschool Inholland voer ik in samenwerking met Marcom Match de vakpersopdracht uit. In deze opdracht bied ik collega-vakbladredacties journalistieke artikelen aan over mooie projecten waaraan Hogeschool Inholland, hun studenten en/of lectoren hebben meegewerkt. In het vakblad KAS is op deze manier een mooi artikel geplaatst over een bijzonder projecten van studenten van Hogeschool Inholland: Drones in…

Lees meer

Globe

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voer ik via communicatiebureaus (EMMA/Point to Point) de zogeheten vakpersopdracht uit. In deze opdracht bied ik collega-vakbladredacties journalistieke artikelen aan over mooie projecten waaraan RVO.nl heeft meegewerkt of die door RVO.nl zijn gefinancierd. Voor Globe – het blad van exporterende bedrijven –  heb ik een interview gehouden met…

Lees meer

Smart WorkPlace

Na Smart Buildings en Smart Cities is het tijd voor de Smart WorkPlace. Dit is het platform waar HR, IT, Mobiliteit en Facility Management tezamen, allemaal ten behoeve van een slimme, gezonde en circulaire werkomgeving. En de eindgebruiker staat daar in centraal. Voor dit platform verzorg ik dagelijks twee nieuwsberichten.

Lees meer