Renovatie Totaal

In Nederland staan 7,5 miljoen bestaande woningen en enkele honderdduizenden kantoorgebouwen. Om de energie- en klimaatdoelen te halen moeten al deze gebouwen energetisch worden aangepakt. In RenovatieTotaal komen alle facetten op dit gebied aan de orde: materialen, bouwkundig, installaties, innovaties, financieel. Zeven keer per jaar en dagelijks in een binnenkort vernieuwde website www.renovatietotaal.nl verzorg ik…

Lees meer

BODE

BODE is het ledenmagazine van ODE Decentraal, de grootste belangenvereniging van duurzame energieproducenten en -consumenten in Nederland, die zowel individuele leden heeft als mensen die lid zijn van één of meer van de deelnemende regionale verenigingen en coöperaties. Het magazine is in 2013 van een nieuwe vormgeving voorzien, waarbij ik verantwoordelijk was voor een nieuwe inhoudelijke…

Lees meer

TVVL magazine

TVVL Magazine is het officiële orgaan van de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen, TVVL. Het is al decennialang een zeer gewaardeerd vaktijdschrift/ naslagwerk voor de installatiebranche. De volgende sectoren komen aan bod: klimaattechniek, elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitaire technieken. De oplage wordt bijna in zijn geheel op persoonlijke titel verstuurd naar eindverantwoordelijken in de…

Lees meer